Forumindex Allmänt Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800 Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum

Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum

Här kan man ställa alla möjliga frågor, generella diskussioner, frågor som är svåra att placera i någon kategori nedan!.


Inlägg: 264
Ort: Karlskoga

Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum

Bild
(Film av Herman Wäpling. Cadritning och tillverkning av adapter för konvertering av P1800 mm till ren eldrift!)

Länk till film med: Cadritning och tillverkning av adapter för Volvo elbil!

Lagra nya och gamla ideér, tex mektips och erfarenheter från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp till Forum!

Anonym skrev:
"... behovet finns ju att på nåt sätt föra över viss "nyttig" information som enbart kanske postats i Facebook."
(Citat ur Foruminlägg den 2017-05-24)

Anonym skrev:
"- en hel del av de länkar du lägger in i detta forum från Facebook tycker jag är bra. Jag är sällan inne på Facebook och skulle med stor sannolikhet missa dessa om inte du länkade dem hit.

Dessutom blir dom lättare att hitta i framtiden i detta forum jämfört med på Facebooksgruppens hundratals sidor med osorterad information."

(Citat ur Foruminlägg den 2017-05-24)

Hur kan man spara bra inlägg, tips och ideer från P1800 klubbens Facebookgrupp?


"The Times They are a Changin'"

Anonym skrev:
Bild
(Film med Nobelpristagaren Bob Dylan The Times They are a Changin'!)

Länk till video The Times They are a Changin' från 1964 av Bob Dylan!"

Kunskap om och erfarenhet av P1800 finns permanent lagrad i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum och dess länkar.
Jag med flera irriteras av att inte hitta gamla inlägg i Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!

Hur kan man spara bra inlägg, tips och ideer från P1800 klubbens Facebookgrupp?

Det behövs en moderator som gör en manuell kvalitetsmärkning, inhämtar samtycke och kategoriserar Facebookinlägg som bör lagras i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum!

För att möjliggöra kvalitetsmärkt lagring i Forum, dvs arkivering av kvalitetsmärkta inlägg från Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp till Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum, så används:

1) Inhämtning av samtycke
2) Permanenta länkar
3) Citat med källhänvisning och personlig integritetshänsyn till nya dataskyddslagen GDPR.
4) Ideell upphovsrätt för bilder och filmer


vilket öppnar för kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum!

1) Inhämta samtycke!

Tacksam för en positiv inställning att dela med sig av ide'er, mektips, bilder och P1800 erfarenhet! Jag inhämtar samtycke dvs om personen vill bidra med mektips, bilder eller filmer till Svenska Volvo P1800 klubbens Forum, tex via SMS, mail eller PM i Facebook.

Bild
(PM i Facebook. Inhämta samtycke för mektips, bilder eller filmer till Svenska Volvo P1800 klubbens Forum!)

2) Permanenta länkar till Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp!

Exempel på permanent bildlänk till ett Facebookinlägg: Någon som monterat 123-Ignition i sin E eller ES?
Vv klicka på bilden eller länken nedan!

Bild

Exempel på permanent länk till Monterat 123-Ignition. Nu går den jämnt och fint! :D

3) Citat med källhänvisning!

Citat med källhänvisning är viktiga och kan se ut så här:
(Namn Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den Datum!)

Personlig integritetshänsyn till nya dataskyddslagen GDPR!

Anpassning till nya dataskyddslagen GDPR med personlig integritetshänsyn, tex genom anonymisering eller pseudonymisering, vilket medför att uppgifterna inte går att koppla till en enskild person.

Ex:
Anonym skrev:
"Hyrde ut min röda P1800 -64 till en Volvo Torslandachef som Bröllopsbil i Rudskoga Kyrka 9-10 juli och det var lyckat! Han hade sett bilen på Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp och ringde på chans!"
(Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-07-29!)

Citat

"Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande med andra formuleringar. Citat förekommer bland annat inom forskning och konstnärliga verk. Inom klassisk musik är citat en inflätad melodi från något annat stycke. De juridiska aspekterna av rätten att citera, hur det får ske och när, kallas citaträtt.

Konventioner[redigera | redigera wikitext]

Ett citat ska redovisas ordagrant inom citationstecken (vilka ibland ersätts med dubbelprimtecken, till exempel då en skrivmaskin saknar riktiga citattecken) eller utbrutet som ett blockcitat, så att det är klart avgränsat från den egna texten. Det bör (minst) anges vem som har sagt det och var det sagts. Det ska inte råda några tvivel om vem som har sagt en sak: den som citerar eller den citerade. Det får heller inte råda någon oklarhet i vad den citerade verkligen sagt; källan får inte förvanskas. Citatet ska även vara en exakt återgivning av vad som står i källan, inklusive stavning, interpunktion och eventuell kursivering (då citat översätts måste man göra en avvägning mellan form och innehåll med hänsyn till citatets natur)."
(Citat ur Wikipedia Den fria encyklopedin)

4) Ideell upphovsrätt för bilder och filmer!

Ideell upphovsrätt för bilder är viktig där fotografens namn anges efter bilden ser exempelvis ut så här:
(Foto Förnamn Efternamn. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den Datum!)
Även filmer har upphovsrätt:
(Film av Herman Wäpling. Cadritning och tillverkning av adapter för konvertering av Volvo veteranbil till ren eldrift! :ugeek: )

I den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR räknas bilregistreringsnummer som personuppgifter om de kan förknippas med en nu levande fysisk person. Jag har därför börjat att maskera nummerplåtarna i mina Foruminlägg. Det är inte lätt att avgöra vilka bilar som kan förknippas med "nu levande fysisk personer" enligt GDPR så därför har jag gjort registreringsnumren oläsliga genom övermålning, se exempel.

Bild
(Foto Michael Bengtzing. Svenska Volvo P1800 klubbens Forum den 2018-05-05!)

Fotorättigheter

"Fotografens ensamrätt till sina fotografiska verk uppstår i samma ögonblick som de skapas. Den här rättigheten betyder att fotografen bestämmer själv när och hur verket ska spridas, om och hur många exemplar det ska göras osv. Han eller hon har även rätt att överföra eller tillgängliggöra fotografierna för allmänheten. Ensamrätten gör även att fotografen får ändra sina fotografiska verk alternativt föra över dem till en annan konstart. Fotografens ensamrätt innebär även att de som vill använda hans/hennes verk måste be om tillåtelse från honom/henne.

Det finns även en ideell upphovsrätt som medför att fotografens namn ska finnas angivet i samband med hans eller hennes fotografiska verk, om det inte är en praktisk eller teknisk omöjlighet. Fotografen kan motsätta sig kränkande ändringar av fotografiet samt om det visar sig att det förekommer i sammanhang som upplevs som kränkande."
(Citat ur Fotomyndigheten)

Bild
(Fotograf Saxin: Bröllopsbil en röd P1800 till Hembygdsgården Ölsboda utanför Laxå den 2016-07-09)

Kvalitetsmärkning och Kategorisering

Efter analys av nya inlägg på Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp!

En P1800-klubbs moderator Inhämtar samtycke, Kvalitetsmärker och Kategoriserar inlägg som innehåller viktig P1800 information!

Det vore bra om kvalitetsmärkningen kunde ske på ett liknande sätt som i
Volvo 1800 Picture Gallery länk till P1800 information! i kategori Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800!

Jag skissade på en kvalitetsmärkning per Kategori i en 3 Dimensionellt växande kub med länkar!

Ex. Kategori Elsystem, Instrument, Reglage där 1-2-3 Ignition & varvräknare fungerar! var toppbiten i den kuben!

Bild
(Bild av en 3 Dimensionell kub från Wikipedia!)

Jag analyserade lösningen på Volvo 1800 Picture Gallery länk till P1800 information! som är 2 Dimensionellt växande med länkar och lade bara till en Dimension, Kategori!

Karl Eric Målberg skrev:
"Eftersom mitt namn och min databas för länkar till Facebook nämns i det här inlägget och i klubbforumet vill jag göra några förtydligande. För en tid sedan när jag hade irriterats nog av att inte hitta gamla Facebook-inlägg skapade jag en databas för länkar till inlägg som jag tycker är intressanta. Den var i första hand ägnad åt mig själv, men jag la också ut en länk på min site volvo1800pictures . Någon hittade dit, skrev ett inlägg på klubbforumet och tipsade. Det skapade en debatt och jag kritiserades för att vilja flytta diskussioner från forumet till Facebook. Jag förklarade att databasen inte har något specifikt med den svenska klubben att göra. Jag samlar länkar från ett antal olika Facebook-grupper. Bara inlägg av teknisk natur som kan vara bra att hitta tillbaka till. Detta är en helt manuell hantering. Jag väljer ut det jag tycker är värt att bevara."
(Citat ur Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-30)

En P1800 klubbs moderator Inhämtar samtycke, Kvalitetsmärker och Kategoriserar inlägg som innehåller viktig information som ska lagras/arkiveras i Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum!

Funktionen kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum arkiverar inlägg med manuell kvalitetsmärkning i Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum under följande Kategorier!

Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800
Motorer
Elsystem, Instrument, Reglage
Transmission, kraft, fram- och bakvagn
Bromsar
Karosseri
Interiör, kupé o dyl.
Tillbehör & Övrig utrustning
Tips, tricks, reservdelar, verkstäder...
Berätta om din bil
Priser, inköp.


Efter inhämtning av samtycke, manuell kvalitetsmärkning och kategorisering så körs lagringen/arkiveringen av dessa kvalitetsmärkta intressanta Facebookinlägg, tex nattetid 1ggr per dygn. Informationen hämtas från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp och lagras/arkiveras i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum under angiven Kategori!

Intressanta bilder med text lagras på Svenska Volvo Klubbens Facebookgrupp med fördel i Album!
Lämpliga namn på Albumet kan tex vara P1800 bilar med eldrift, Ånnaboda Veteranbilsträff 2019, P1800 bröllopsbilar, konvertering av B18/B20 motor till blyfri drift mm och datum!

A) Inhämta samtycke och manuellt kvalitetsmärka inlägget!
B) Kategorisering av inlägg som ska lagras/arkiveras i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum!
C) Skapa permanent länk till Facebook!
D) Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum, tex nattetid 1ggr per dygn under angivet Kategori:

Exempel 1:

Konvertering av Volvo P1800 till ren eldrift!

Caresto´s 4-hjulsdrivna elbil P1800GTe har visats på eCarExpo i Göteborg hösten 2018.

Bild
(Foto Caresto. 4-hjulsdriven elbil P1800GTe på eCarExpo i Göteborg 30 Nov - 2 Dec 2018)

Bild
(Foto Caresto. Eldrivpaket för bakaxeln till P1800GTe på eCarExpo i Göteborg den 30 Nov - 2 Dec)

Caresto´s 4-hjulsdrivna elbil P1800GTe som vitlackerad på Elmia våren 2018

Bild
(Foto Bo Torvestig. Svenska Volvo P1800 Klubben från Elmia 2018!)

Bilsport skrev:
"I Bilsport nr 4 finns ett reportage om en eldriven Volvo P1800!"

Bild
Bild
Bild
(Foto Bilsport nummer 4 år 2018! P1800 med ren eldrift!)

Bild
(Foto Bilsport nummer 4 år 2018! Bekvämt med läderklädd stolsdyna!)

Bild
(Foto Bilsport nummer 4 år 2018! Här finns utrymme för batterier!)

Volvo P1800 med ren eldrift i Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
(Foto Herman Wäpling. Elmotor med adapter till M40 växellåda den 2018-05-19.)

Bild

Inlägget Volvo P1800 med ren eldrift kommer från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2018-05-19.

Byggfilmer för konvertering av Volvo veteranbil till ren eldrift på Youtube

Bild
Bild
(Film Herman Wäpling. Cadritning och tillverkning av adapter för konvertering till ren eldrift!)

Cadritning och laserskärning vid tillverkning av adapter i Forum!

Länk till film med: Cadritning och tillverkning av adapter för Volvo elbil!

Classic Electric Vehicles

Bild

Med Classic Electric Vehicles Adapter så har en Volvo veteranbil konverterats till eldrift.

Teknisk specifikation för elmotor på 130hp DIN, 220Nm, max 8000 varv/min.

Elmotor NetGain HyPer 9 DHV AC Motor Nominellt 144V max. 180V, max effekt 95,5kW (130hp DIN) vid 4800 varv/min.
Max vridmoment 220Nm vid 0 till 3600 varv/min. och 156 Volt.
ESC (Electronic Speed Control) Controller HyPer-Drive X144.
Växellåda M41 Overdrive typ J (alt. M40).
Batterier Litium-jon-batterier 180V.
Max hastighet P1800 med M41 Overdrive typ J, 200km/h på Autobahn vid 6000 varv/min.

Bild
(Foto NetGain Motors Inc. NetGain HyPer 9 DHV AC System 156V Performance)

Anonym skrev:
Classic Electric Vehicles konverterar alla typer av bilar till ren eldrift. Elbilskonvertering med el från sol, vind och vatten! Marknadsför bla Classic EV´s Adapter för eldrift. På Classic Electric Vehicles har vi specialiserat oss på elbilskonvertering av besiktningsbefriade Amazoner, PV, P1800 och tidiga 140! Pga Corona kan vi inte ta emot besök men man kan kontakta oss på hemsidan Classic Electric Vehicles, via Facebook Classic Electric Vehicles eller via PM.

Bild
(Foto Herman Wäpling. Elmotor med adapter till M40 växellåda!)

Om elbilar och miljön

Klimatet har skyndat på elbilsutvecklingen, Litium-Jon-batterier, körsträckor och priser på nya elbilar mm.

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
(Foto Herman Wäpling och EV West. Elmotor med adapter till M40 växellåda)

Planerade förbättringar av Classic EV´s adapter

Vi ska behålla den 10 mm tjocka frästa aluminiumplattan men göra ett hål med ca 110mm diameter och borra 6st bulthål på 213mm diameter för att fästa elmotor NetGain HyPer 9 DHV AC X144. Vi vill kunna köra elmotorn med Volvo´s standard hydrauliska koppling från B18/B20. Därför ska vi modifiera 6-bult svänghjulet, montera av startkransen och svarva bort så mycket material som möjligt för att få ned vikten på roterande massan i svänghjulet.

Bild

Kopplingssats för B18/B20 från VP-Autoparts

För att skydda kopplingsplattan från smuts så ska vi använda standard aluminium sprängkåpa.Vi kör med Volvo´s original kopplingslamell och tryckplatta integrerad i den nya anpassade adaptern.

Bild
Bild

Montering av koppling till elmotor NetGain HyPer 9 DHV AC på 130hp DIN

Bild

Montering av controller HyPer-Drive X144™ med kylplatta

Bild

Tillverkning av hållare för elmotor som fästs i motorbussningarna

För att hålla ned vikten på Classic EV´s adapter så ska den nya hållaren för elmotorn tillverkas i aluminium. Vi behöver viktbesparingen för att kunna installera fler och kraftigare Litium-Jon batterier för längre körsträcka med elmotorn.

Bild

Montering av hållaren till elkonverteringsadapter

Aluminiumhållaren för Classic EV´s nya adapter bultas fast framtill på den frästa aluminiumplattan. Baktill kommer i nya adaptern standard aluminium sprängkåpa att monteras. Även den hydrauliska kopplingens tryckplatta kommer att fästas med bultar i den 10mm tjocka aluminiumplattan.

Bild


Här kommer en länk från: EWL Automotive med 11 byggfilmer för att konvertera Volvo veteranbil till eldrift, den mekaniska konstruktionen, tillverkning av adapter, installation, provkörning mm!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 1!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 2!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 3!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 4!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 5!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 6!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 7!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 8!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 9 Testkörning!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 10!

Hur man bygger en elektrisk bil med ren eldrift på 7 minuter part 11!
(Elmia custom performance show 2018)Herman W skrev:
Vi måste se att allt fungerar som det skall i Amazonen först, är ju ett stort ansvar att bygga ett drivpaket till en P1800!
Företaget Evwest i Kalifornien har en katalog med det mesta man kan behöva för ett elbilsbygge, vissa saker kan dock vara billigare att köpa via svenska importörer eller via Kina.

Volvo P1800 med eldrift på Elmia 2018!

Bild
(Foto Herman Wäpling. Volvo P1800 laddas på Elmia 2018!)

Bild
(Foto Herman Wäpling. Volvo P1800 Caresto med eldrift på Elmia 2018!)

Bild
(Foto Herman Wäpling. Volvo P1800 Caresto Konceptbil på Elmia 2018!)

Här kommer en film av Herman Wäpling: P1800 med eldrift från Elmia Custom and Performance show 2018!

Slutligen en film från Youtube av Herman Wäpling om: Hur man bygger en elbil på 7 minuter från Elmia 2018 Custom and Performance show!

Permanent länk till Konvertering av Volvo P1800 till eldrift!


Exempel 2:

Monterat 123-Ignition. Nu går den jämnt och fint!

Bild
Bild
(Foto 123-Ignition 123\Tune+ Tex KG Trimning Art.nr: 123TuneB20Plus)

Bild
Bild
(Foto Jonas Persson. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp)

Bild
Bild
(Foto Erik Grussel. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp)

Bild
Bild
(Foto Erik Grussel. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp)

Bild
Bild
(Foto Jonas Persson. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp)

Bild


I din Mobil eller Surfplatta iPad/Samsung mm, ladda ner Appen 123\TUNE+ från din favorit PlayStore App, sök efter 123TUNE

Bild
Bild
(Foto 123Ignition. Nedladdning av App 123TUNEplus och justering av tändkurva för 123Ignition 123TUNEplus)

Installationsmanual för 123-Ignition 123\Tune+ programmerbar fördelare:
123-Ignition Installation manual 123\Tune+.pdf


Bild

Inlägget Monterat 123-Ignition. Nu går den jämnt och fint kommer från Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp.

Bild
Elschema i färg för 123-Ignition 123\Tune+ från Jan Erik Langli och Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp.

Bild

Anonym skrev:
"Förr i tiden brukade det räcka att kolla 3 saker på veteranbilar:
1) Bensin till förgasaren? Om inte fyll på med reservdunken. Kommer det fortfarande ingen bensin kolla säkringar, slangar/slangkopplingar, bensinpump mm.
2) Ström i batteriet? Plocka fram startkablar och låna ström av annan bilist. Kontrollera säkringar, generator, rem och laddrelä mm. Om manuell låda, bogsera igång eller be kompisarna knuffa igång bilen.
3) Gnista i tändstiften? Om inte kolla säkringar, tändkablar, fördelardosa, rotor, brytarspetsar, jordflätan, tändspole mm. Kolla även färgen på tändstiften, våta/svarta/bruna/vita?
Nuförtiden är det inte så enkelt längre med Elektronisk insprutning, digitala Appar och 123TUNEplus."

Länk till Bildelsexpertens starttips.


123-Ignition programmerbar elektronisk fördelare för klassiska bilar

Bild
(Foto 123-Ignition 123\Tune+ Tex VP-Autoparts Artnr: 123-B20TunePlus)

Bild
(Foto 123-Ignition 123\Tune+ Tex KG Trimning Art.nr: 123TuneB20Plus)

Installationsmanual för 123-Ignition 123\Tune+ programmerbar fördelare:
123-Ignition Installation manual 123\Tune+.pdf


Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under Kategori Elsystem, Instrument, Reglage! i Forumet!

Permanent länk till mektipset Monterat 123-Ignition. Nu går den jämnt och fint!


Exempel 3:

Nu äntligen är min 68:a verkligen besiktningsbefriad!

Bild
Bild
(Foto Jan Efverlund. Nu äntligen är min 68:a verkligen besiktningsbefriad den 2018-05-26!)

Bild
(Foto Jan Efverlund. Nu äntligen är min 68:a verkligen besiktningsbefriad den 2018-05-26!)

Bild
Bild
(Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2018-05-26!)

Permanent länk till Svenska Volvo P1800-Klubbens Facebookgrupp: Nu äntligen är min 68:a verkligen besiktningsbefriad!


Exempel 4:

Vibrationer i växelspaken!

Bild
(Från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-31)

Bild
(Foto Per-Arne Sandegren. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-31)

Bild
Bild
Bild
(Foto George Ardavast Minassian. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-31)

Bild
Bild
Bild
Bild

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under Kategori Transmission, kraft, fram- och bakvagn! i Forumet!

Permanent länk till Vibrationer i växelspaken!


Exempel 5:

Budget blyfrikonvertering av B18/B20 topplock, del 2

Ide´n är att budget blyfrikonvertera enbart 4st avgasventilsäten genom att låta KG Trimning fräsa i 4 hårdmetallringar, kostnad 4*595kr/avgasventilsäte=2380kr per blyfri B18/B20 topp. Det är vad KG Trimning gör på sina blyfrikonverterade B18/B20 toppar för att hålla nere kostnaderna. Se nedan [1].

Bild
(Foto KG Trimning. Montering av hårda avgasventilsäten)


Ordinarie pris hos KG Trimning för blyfritt B18/B20 topplock

Anonym skrev:
"Jag köpte en blyfri B20 topp med 44-35 ventiler som var planad 2mm för bättre kompression och högre effekt.
Blyfrikonverterad med 4st härdade avgasventilsäten. Följande levererades nytt och var monterat i toppen:
Nya ventilstyrningar
Nya 44-35 ventiler
Nya knaster
Nya ventilfjädrar och
Nya frostbrickor"

Ordinarie pris för blyfria B18/B20 topplock från tex KG Trimning

Fasta kostnader vid blyfri konvertering av standard B18/B20 topp

Topplocksrenoveringar utförs normalt på din egen topp, viss leveranstid förekommer därför. Kontakta gärna oss för närmare information.

Bild
(Foto KG Trimning. Blyfria topplock B18 och B20)

Anonym skrev:
"Vid renovering kostar det bara 800kr extra att konvertera B18/B20 toppen till blyfri bensin!"
Kom ihåg planing av topplocket hos tex KG Trimnings motorverkstad:
1mm 395kr,
2mm 495kr och
3mm 595kr.


Följande är åtgärdat på tex B20 topp med 44-35mm ventiler / Blyfrikonverterat = hårda avgassäten.

Levereras färdigmonterat enligt bild.
Följande är nytt i toppen.
Ventilstyrningar.
Ventiler.
Knaster.
Ventilfjädrar.
Frostbrickor.

Bild
(Foto KG Trimning. Blyfrikonverterad B20 topp)

Planade packningsytor.
Ultraljudstvättade och glasblästrade.
Mirafrästa ventilsäten och slipade ventiler.
Justerad/inslipad ventilskaftshöjd.

____________________________________________________________________________________


Budget blyfrikonvertering av standard B18/B20 topplock [1]

Blyfrikonvertera enbart 4st avgasventilsäten genom att låta KG Trimning fräsa i 4 hårdmetallringar, kostnad 4*595kr/avgasventilsäte=2380kr totalt per blyfri topp.

Fast pris blyfri konvertering av 4st standard avgasventilsäten på B18/B20 topp.

Total kostnad 4*595kr=2380kr för KG Trimning att blyfrikonvertera ett B18/B20 topplock och det är billigt!


Datum: 2020-07-28 Kl.19:45
Namn: Kenny Snygg Göteborg/Torslanda
E-postadress: kenny.snygg@...
Ämne: Prisförfrågan för montering av hårda ventilsäten.
Meddelande:
Hej KG Trimning!

Har standard B20 topp och en portad B20 trimtopp, båda med 44/35 ventiler och planade ca 2mm.

1) Vill blyfrikonvertera en standardtopp B20 till hårda avgasventilsäten.

2) Vill även blyfrikonvertera en portad B20 topp till hårda avgasventilsäten.
Vad är timkostnaden för montering av 4st hårda avgasventilsäten 35mm?

Ha en bra dag!
Mvh Kenny Snygg Göteborg/Torslanda


Webshop: KG TRIMNING. Ni har en ny prisförfrågan med (id: 15272)
Artikel: Montering av hårda avgasventilsäten. (350612)

Bild
(Foto KG Trimning. Montering av hårda avgasventilsäten)

Datum: 2020-08-03 Kl.14:53
Namn: KG Trimning
E-postadress: ...@kgtrimning.com
Ämne: Prisförfrågan för montering av hårda avgasventilsäten på portad B20 topp?
Hej!

Tack för mejlet, för standardtopp B20 så är pris per säte: 595kr/st, dvs 2380kr för 4 avgasventilsäten:
Byte av ventilsäten för blyfrikonvertering.
Urfräsning samt tillpassning av nya ventilsäten på standard topplock.
Material och MIRA fräsning av säten ingår.

Vid trimmade topplock så blir det tidsdebitering.
För portade B20 avgasventilsäten: Generellt svårt säga exakt utan att se delarna.
Vv skicka in den portade B20 toppen till KG Trimning så ger vi kostnadsförslag.

Med vänlig hälsning
Fredrik


KG Trimning kontakt

http://www.kgtrimning.com - beställ online
Måndag-Fredag kl 8-17, lunch 12-12.45
Lördag & söndag stängt
+46 (0)46202270
Beställning via mejl eller hemsida.
http://www.kgtrimning.com
http://www.tradera.com/auktioner/KGTrimning
KG Trimning AB
Sandby 412 Lindegård
24734 Södra Sandby
Mail till ...@kgtrimning.com
5566728662

Frakt av B18/B20 topp till/från KG Trimning

+ Skickas till Schenkerterminal eller företagsadress* (alt. avhämtning)
*Endast företag som har öppet dagtid för leverans.
Annars tillkommer Schenkers avgifter.

Stomme krävs, annars tillkommer stomavgift (B20 2500kr)


Rengör B18/B20 toppen noggrant

Bild
Bild
(Foto Tommy Lekström. Rengjort topplock B18 och B20)

Rengjort B18/B20 topplock utan ventiler och utan pinnbultar

Alla delar som lämnas till oss för bearbetning, ska vara tvättade efter bästa förmåga.
Om inte så är fallet, så utgår det minst 1st tvättavgift á 295kr

Bild
(Foto Tommy Lekström. Rengjort B18/B20 topplock utan ventiler och utan pinnbultar)

Bild
(Foto Tommy Lekström. Rengjort B18/B20 topplock utan ventiler och utan pinnbultar)


Frakt av B18/B20 toppar till KG Trimning

Anonym skrev:
Kom ihåg planing av topplocket hos tex KG Trimnings motorverkstad:
Tex 2mm för 495kr.

Till: ...@kgtrimning.com
Hej Henrik!

Har skickat in 2st B20 44/35mm toppar som tidigare är planade ca 2mm, via DB Schenker med sändnings ID 2327986853 fredagen den 2020-08-14 till KG Trimning inkl. utkörning, se bilaga.

Är ni snälla och blyfrikonverterar avgasventilsätena på båda B20 topparna.
Dvs det borde bli 595kr*4 per topp=totalt 2380kr*2 + returfrakt.

Ha en bra dag!

Med vänlig hälsning
Kenny Snygg
Göteborg/Torslanda


DB Schenkers frakt till KG Trimning

Bild
(Foto Kenny Snygg. DB Schenker fraktdokument)


KG Trimnings orderbekräftelse

Från: ...@kgtrimning.com
Hej!

Då bifogar jag en kopia på er order.
Montering av 4st avgassäten/topp för avgasventiler med Ø35mm i 2st B20 topplock.
Jag går på detta jobbet så fort jag kan.

Mvh Henke.

Bild
(Foto Kenny Snygg. KG Trimnings ordererkännande)


Blyfrikonvertering är klar hos KG Trimning. Returfrakt?

Från: ...@kgtrimning.com
Hej!
De två topparna är nu klara.

Vi kan skicka dem som en sänding med två kolli, frakten blir då 395kr.
Det måste dock skickas till en företagsadress med öppet på dagtid för leverans med Schenker Parcel (företagspaket).
Kan vara till jobbet eller en lånad adress.

Alternativ till Schenkerterminal Göteborg (Torslanda närmast).

Hör av dig med adress så återkommer vi med totalsumman inkl. frakt.

Med vänlig hälsning
Fredrik
KG Trimning

Kostnad för blyfrikonvertering av två B20 44/35 topplock inkl. returfrakt=4995kr

Bild
(Foto Kenny Snygg. Blyfrikonvertering av två B20 44/35 topplock inkl. returfrakt)


Returfrakt från KG Trimning

Från: ...@kgtrimning.com
Hej!
Tack för Swish.

Vi har nu packat dina topplock.
Dessa vägde lite mindre än väntat så vi skickar dem som en sändning med två kolli, frakten blir då totalt 395kr till ombud istället.
I ditt fall Willys Göteborg Gamlestaden = lite närmare.

Med vänlig hälsning
Fredrik

Dvs kostnad för blyfrikonvertering av ett B20 topplock med 44mm insugs- och 35mm avgasventiler är 2495kr inkl. returfrakt

____________________________________________________________________________________

Tanka 10% extra E85 (ca 105 oktan) i bensintanken och fyll sedan upp med blyfri 98 oktan från Circle K

Bild
(Circle K milesPLUS 98 + mer kraft och acceleration)

Resultat: ca 99 oktan blyfri bensin år 2023 för bättre prestanda.

En annan fördel med att byta till blyfri topp är att din P1800 blir mer värd!

Glöm inte att Höja försäkringsvärdet för din P1800!


Anonym skrev:
"Här kommer lite tips och tricks för att få en P1800 att gå bättre!"

Dubbla SU med nya "KD" nålar!

Synkronisera de dubbla SU förgasarna och fin-inställ för extra hästkrafter!
Kvalitetsrenovering av dubbla SU utförs bla av SU-specialisten, VP-Autoparts och Förgasarteknik mm.

Dubbla SU med aluminium insug P1800 1961-1966

Bild
(Foto Michael Bengtzing. Svenska Volvo P1800 klubbens Forumsida)

Sätt i nya dubbla SU-HS6 nålar vid renovering eller om nålarna är slitna pga av ocentrering eller krokiga.
Installera vassare "KD" nålar för dubbla SU-HS6 med mer effekt, kallas även 115hk nålar.
Volvonummer: 237248

Bild
Installera avgasgrenrör med dubbla utblås!

Här finns 7 extra hästkrafter för P1800 1961-65 med original enkelt avgasgrenrör!
P1800 -66 och B20E har separat avgasgrenrör i gjutjärn med dubbla utblås men kan vara svåra att få tag på.
Köp grenrör från en Amazon 1967-70 med enkelförgasare och kapa bort insuget.
Blästra och måla dubbla avgasgrenröret med svart värmetålig färg 800 grader!

Bild
(Foto av Michael Bengtzing Svenska Volvo P1800 klubbens Forumsida)

Montera samtidigt nytt dubbelt främre rör!

Bild
(Foto av Michael Bengtzing Svenska Volvo P1800 klubbens Forumsida)

Det svarta dubbla avgasgrenröret syns nästan inte i motorrummet och passar direkt med aluminium insug! Spara ditt original enkla avgasgrenrör och enkla främre rör. P1800 av årsmodell 1966 har separat aluminiuminsug och original avgasgrenrör i gjutjärn med dubbla utblås. Har monterat 2" Sport avgassystem.

Kontrollera tändningen

Renoverat fördelaren så tändningen med nya brytarspetsar, ny rotor, ny fördelardosa, nya tändkablar och tex 4st nya NGK BP6HS (eller vid trimning tex BP7HS) tändstift ska fungera bra.

Bild
(Foto Michael Bengtzing. Exempel på en Bosch originalfördelare)

Alternativt montera en ny 123-Ignition 123\Tune+

Bild
(Foto 123-Ignition 123\Tune+ Tex KG Trimning Art.nr: 123TuneB20Plus den 2020-07-06)

Länk till Monterat 123-Ignition. Nu går den jämnt och fint!

De extra hästkrafterna i en finjusterad P1800 motor är bra att ha tex vid omkörningar.


Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under Kategori Motorer! i Forumet!

Länk till Hur man enkelt konverterar B18/B20 motorn till blyfri bensin!


Exempel 6:

Eftermontering av rullbälten och nackstöd till P1800

Bild
Bild
(Foto Per Samuelsson. Från ‎Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp)

Bild
Bild
Bild
Bild
(Foto Leif Hedström. Från ‎Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp)

Bild
Bild
(Foto Leif Hedström. Från ‎Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp)

Inlägget Eftermontering av rullbälten till P1800 kommer från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp.Exempel på Quickfit´s rullbälten för vuxna och barn:

Bild
(Foto Quickfit Safety Belt Service med P1800 rullbälten för vuxna och barn!)

Bild
(Foto Quickfit Safety Belt Service med P1800 rullbälten för vuxna och barn!)


Länk till Quickfit gör snygga P1800 rullbälten för vuxna & barn

Quickfit Safety Belt Service
https://www.quickfitsbs.com

Tel: +44 (0) 208 206 0101
Email: info@quickfitsbs.com


VP-Autoparts rullbälte fram 3-punkt

Bild
(Foto VP-Autoparts rullbälte fram 3-punkt)

Länk till VP-Autoparts rullbälte fram 3-punkt


VP-Autoparts rullbälte bak 3-punkt

Bild
(Foto VP-Autoparts rullbälte bak 3-punkt)

Länk till VP-Autoparts rullbälte bak 3-punktVP-Autoparts nackstöd till P1800 inkl. monteringssats samt klädsel i svart läder

Bild
(Foto VP-Autoparts. Nackstöd P1800 inkl. monteringssats)

Länk till VP-Autoparts nackstöd till P1800 inkl. monteringssats.

Bild
(Foto VP-Autoparts. Nackstöd P1800, klädsel i tex svart läder)

Länk till VP-Autoparts nackstöd P1800, klädsel i tex svart läder.GTS Classics Exempel på nackstöd inkl. klädsel i läder

Bild
Bild
Bild
Bild
(Foto GTS Classics. Nackstöd klädsel i läder)

Länk till GTS Classics Nackstöd med klädsel i läder.


Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under kategori
Interiör, kupé o dyl. i Forum Arkivet!

Länk till Eftermontering av rullbälten och nackstöd till P1800


Exempel 7:

Videofilm i Foruminlägg!

Varvräknaren visar för mycket!

Bild
(Från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-09-16!)

Vv klicka på filmen från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!

Bild
(Film av Per-Arne Sandegren från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-09-16!)

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
(Från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-09-16!)

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under kategori
Elsystem, Instrument, Reglage! i Forum Arkivet!

Permanent länk till Varvräknaren visar för mycket!


Exempel 8:

Kvalitetsmärkt lagring från P1800 klubbens Facebookgrupp till Forum!

Det gäller alltså att skapa permanenta länkar i Facebook och lagra information från Facebook till Forum innan viktig P1800 information försvinner.

Dagens ungdom använder inte Facebook utan SnapChat, Instagram, YouTube, TicToc och Streamad HD-TV, tex Netflix. I ett försök att locka fler och yngre medlemmar till Svenska Volvo P1800 klubben så har jag lagt ut P1800 på Instagram som jag uppdaterar kontinuerligt:

Välkommen till Svenska Volvo P1800 klubben på Instagram:

Bild
(Bild från Svenska Volvo P1800 klubben på Instagram, den 2020-07-08!)


Exempel 9:
Anonym skrev:
"Lägg automatiskt till Fram/Back meny för enkel navigation och © Svenska Volvo P1800 Klubben! längst ned på aktuella Forumsidor!"

Tillbaka till Forumet eller
Till Volvo P1800 Instagram
Till Volvo 1800 Picture Gallery
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Hemsida!
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!
Till Officiella Facebooksidan för Svenska Volvo P1800 klubben!

© Svenska Volvo P1800 Klubben! /mike1800 " ;-) "


Inlägg: 264
Ort: Karlskoga

Angående kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens Facebookinlägg i Forum!

Tacksam för en positiv inställning att dela med sig av ide'er, mektips, bilder och P1800 erfarenhet! Jag inhämtar samtycke dvs om personen vill bidra med mektips, bilder eller filmer till Svenska Volvo P1800 klubbens Forum, tex via SMS, mail eller PM i Facebook.

Bild
(PM i Facebook. Inhämta samtycke för mektips, bilder eller filmer till P1800 klubbens Forum!)

Bild
(Film av Herman Wäpling. Cadritning och tillverkning av adapter för konvertering av Volvo veteranbil till ren eldrift! :ugeek: )

Anonymt mektips!

Anonym skrev:
"Om man har skrivit ett mektips som Facebookinlägg men vill vara anonym i P1800 Forum och ändå bidra med ideér, tips, bilder eller erfarenheter så ska man naturligtvis få det! Har tagit bort namn, profilbilder och länkar till anonyma personers inlägg!"

Bild
(Foto av Anonym från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!)

Exempel på anonymt mektips Ljudisolering av inredning och hjulhus!


Tillbaka till Forumet eller
Till Volvo P1800 Instagram
Till Volvo 1800 Picture Gallery
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Hemsida!
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!
Till Officiella Facebooksidan för Svenska Volvo P1800 klubben!

© Svenska Volvo P1800 Klubben! /mike1800 " ;-) "


Inlägg: 264
Ort: Karlskoga

Den europeiska dataskyddsförordningen GDPR gäller som lag från den 2018-05-25!

I den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR som ersätter PUL räknas bilregistreringsnummer som personuppgifter om de kan förknippas med en nu levande fysisk person. I Svenska Volvo P1800 klubbens Forum låg tills nyligen flera hundra bilder med registreringsnummer synliga. Jag har börjat att maskera nummerplåtarna i mina Foruminlägg. Det inte lätt att avgöra vilka bilar som kan förknippas med "nu levande fysisk personer" enligt GDPR så därför har jag gjort registreringsnumren oläsliga genom övermålning, se exempel.

Bild
(Foto Michael Bengtzing Svenska Volvo P1800 klubbens Forum den 2018-05-11)

Från den 2018-05-25 gäller dataskyddsförordningen GDPR som lag i Sverige och ersätter personuppgiftslagen PUL. Mer information finns på denna länk: Dataskyddsförordningen - GDPR

Bild

Anonym skrev:
Andra GDPR åtgärder kan till exempel vara pseudonymisering eller anonymisering, som medför att uppgifterna inte går att koppla till en enskild person!
Länk till Pseudonymisering och anonymisering av persondata med GDPR – vad är skillnaden? (Google Chrome och Firefox Browser)

Bild

Anonymisering:

Med anonymiserade uppgifter avses uppgifter som görs anonyma på ett sådant sätt att de registrerade inte längre kan identifieras. Du tar helt enkelt bort möjligheterna att identifiera en person, och ingen ytterligare information kan återställa den ursprungliga informationen. Anonymisering är svårt. Man tappar helt kopplingen mellan data och individen. Ändå kan det vara en fördelaktig teknik när uppgifterna används för statistiska eller forskningsändamål.

Som ni kanske förstår finns det en tydlig skillnad mellan de två begreppen. Pseudonymisering innebär att en individ fortfarande kan identifieras genom indirekt eller ytterligare information. Detta innebär att pseudonymiserade personuppgifter fortfarande är i omfattning. Anonymisering innebär att du inte kan återställa den ursprungliga informationen, och sådan data ligger utanför GDPR:s räckvidd.

Jag har försökt gå igenom mina 250+ Foruminlägg för anpassning enligt dataskyddsförordningen GDPR vilken gäller som lag från den 2018-05-25!


Tillbaka till Forumet eller
Till Volvo P1800 Instagram
Till Volvo 1800 Picture Gallery
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Hemsida!
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!
Till Officiella Facebooksidan för Svenska Volvo P1800 klubben!

© Svenska Volvo P1800 Klubben! /mike1800 " ;-) "


Återgå till Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800

cron