Forumindex Allmänt Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800 Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum!

Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum!

Här kan man ställa alla möjliga frågor, generella diskussioner, frågor som är svåra att placera i någon kategori nedan!.


Inlägg: 246
Ort: Karlskoga

Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum!

Bild
(Film av Herman Wäpling. Cadritning och tillverkning av adapter för konvertering av P1800 mm till ren eldrift!)

Länk till film med: Cadritning och tillverkning av adapter för Volvo elbil!

Lagra nya och gamla ideér, tex mektips och erfarenheter från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp till Forum!

Anonym skrev:
"... behovet finns ju att på nåt sätt föra över viss "nyttig" information som enbart kanske postats i Facebook."
(Citat ur Foruminlägg den 2017-05-24!)

Anonym skrev:
"- en hel del av de länkar du lägger in i detta forum från Facebook tycker jag är bra. Jag är sällan inne på Facebook och skulle med stor sannolikhet missa dessa om inte du länkade dem hit.

Dessutom blir dom lättare att hitta i framtiden i detta forum jämfört med på Facebooksgruppens hundratals sidor med osorterad information."

(Citat ur Foruminlägg den 2017-05-24!)

Hur kan man spara bra inlägg, tips och ideer från P1800 klubbens Facebookgrupp?


"The Times They are a Changin'"

Anonym skrev:
Bild
(Film med Nobelpristagaren Bob Dylan The Times They are a Changin'!)

Länk till video The Times They are a Changin' från 1964 av Bob Dylan!"

Kunskap om och erfarenhet av P1800 finns permanent lagrad i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum och dess länkar.
Jag med flera irriteras av att inte hitta gamla inlägg i Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!

Hur kan man spara bra inlägg, tips och ideer från P1800 klubbens Facebookgrupp?

Det behövs en moderator som gör en manuell kvalitetsmärkning, inämtar samtycke och kategoriserar Facebookinlägg som bör lagras i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum!

För att möjliggöra kvalitetsmärkt lagring i Forum, dvs arkivering av kvalitetsmärkta inlägg från Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp till Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum, så används:

1) Inhämtning av samtycke
2) Permanenta länkar
3) Citat med källhänvisning och personlig integritetshänsyn till nya dataskyddslagen GDPR.
4) Ideell upphovsrätt för bilder och filmer


vilket öppnar för kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum!

1) Inhämta samtycke!

Tacksam för en positiv inställning att dela med sig av ide'er, mektips, bilder och P1800 erfarenhet! Jag inhämtar samtycke dvs om personen vill bidra med mektips, bilder eller filmer till Svenska Volvo P1800 klubbens Forum, tex via SMS, mail eller PM i Facebook.

Bild
(PM i Facebook. Inhämta samtycke för mektips, bilder eller filmer till Svenska Volvo P1800 klubbens Forum!)

2) Permanenta länkar till Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp!

Exempel på permanent bildlänk till ett Facebookinlägg: Någon som monterat 123-Ignition i sin E eller ES?
Vv klicka på bilden eller länken nedan!

Bild

Exempel på permanent länk till Monterat 123-Ignition. Nu går den jämnt och fint! :D

3) Citat med källhänvisning!

Citat med källhänvisning är viktiga och kan se ut så här:
(Namn Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den Datum!)

Personlig integritetshänsyn till nya dataskyddslagen GDPR!

Anpassning till nya dataskyddslagen GDPR med personlig integritetshänsyn, tex genom anonymisering eller pseudonymisering, vilket medför att uppgifterna inte går att koppla till en enskild person.

Ex:
Anonym skrev:
"Hyrde ut min röda P1800 -64 till en Volvo Torslandachef som Bröllopsbil i Rudskoga Kyrka 9-10 juli och det var lyckat! Han hade sett bilen på Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp och ringde på chans!"
(Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-07-29!)

Citat

"Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande med andra formuleringar. Citat förekommer bland annat inom forskning och konstnärliga verk. Inom klassisk musik är citat en inflätad melodi från något annat stycke. De juridiska aspekterna av rätten att citera, hur det får ske och när, kallas citaträtt.

Konventioner[redigera | redigera wikitext]

Ett citat ska redovisas ordagrant inom citationstecken (vilka ibland ersätts med dubbelprimtecken, till exempel då en skrivmaskin saknar riktiga citattecken) eller utbrutet som ett blockcitat, så att det är klart avgränsat från den egna texten. Det bör (minst) anges vem som har sagt det och var det sagts. Det ska inte råda några tvivel om vem som har sagt en sak: den som citerar eller den citerade. Det får heller inte råda någon oklarhet i vad den citerade verkligen sagt; källan får inte förvanskas. Citatet ska även vara en exakt återgivning av vad som står i källan, inklusive stavning, interpunktion och eventuell kursivering (då citat översätts måste man göra en avvägning mellan form och innehåll med hänsyn till citatets natur)."
(Citat ur Wikipedia Den fria encyklopedin)

4) Ideell upphovsrätt för bilder och filmer!

Ideell upphovsrätt för bilder är viktig där fotografens namn anges efter bilden ser exempelvis ut så här:
(Foto Förnamn Efternamn. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den Datum!)
Även filmer har upphovsrätt:
(Film av Herman Wäpling. Cadritning och tillverkning av adapter för konvertering av Volvo veteranbil till ren eldrift! :ugeek: )

I den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR räknas bilregistreringsnummer som personuppgifter om de kan förknippas med en nu levande fysisk person. Jag har därför börjat att maskera nummerplåtarna i mina Foruminlägg. Det inte lätt att avgöra vilka bilar som kan förknippas med "nu levande fysisk personer" enligt GDPR så därför har jag gjort registreringsnumren oläsliga genom övermålning, se exempel.

Bild
(Foto Michael Bengtzing. Svenska Volvo P1800 klubbens Forum den 2018-05-05!)

Fotorättigheter

"Fotografens ensamrätt till sina fotografiska verk uppstår i samma ögonblick som de skapas. Den här rättigheten betyder att fotografen bestämmer själv när och hur verket ska spridas, om och hur många exemplar det ska göras osv. Han eller hon har även rätt att överföra eller tillgängliggöra fotografierna för allmänheten. Ensamrätten gör även att fotografen får ändra sina fotografiska verk alternativt föra över dem till en annan konstart. Fotografens ensamrätt innebär även att de som vill använda hans/hennes verk måste be om tillåtelse från honom/henne.

Det finns även en ideell upphovsrätt som medför att fotografens namn ska finnas angivet i samband med hans eller hennes fotografiska verk, om det inte är en praktisk eller teknisk omöjlighet. Fotografen kan motsätta sig kränkande ändringar av fotografiet samt om det visar sig att det förekommer i sammanhang som upplevs som kränkande."
(Citat ur Fotomyndigheten)

Bild
(Fotograf Saxin: Bröllopsbil en röd P1800 till Hembygdsgården Ölsboda utanför Laxå den 2016-07-09!)

Kvalitetsmärkning och Kategorisering

Efter analys av nya inlägg på Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp!

En P1800-klubbs moderator Inhämtar samtycke, Kvalitetsmärker och Kategoriserar inlägg som innehåller viktig P1800 information!

Det vore bra om kvalitetsmärkningen kunde ske på ett liknande sätt som i
Volvo 1800 Picture Gallery länk till P1800 information! i kategori Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800!

Jag skissade på en kvalitetsmärkning per Kategori i en 3 Dimensionellt växande kub med länkar!

Ex. Kategori Elsystem, Instrument, Reglage där 1-2-3 Ignition & varvräknare fungerar! var toppbiten i den kuben!

Bild
(Bild av en 3 Dimensionell kub från Wikipedia!)

Jag analyserade lösningen på Volvo 1800 Picture Gallery länk till P1800 information! som är 2 Dimensionellt växande med länkar och lade bara till en Dimension, Kategori!

Karl Eric Målberg skrev:
"Eftersom mitt namn och min databas för länkar till Facebook nämns i det här inlägget och i klubbforumet vill jag göra några förtydligande. För en tid sedan när jag hade irriterats nog av att inte hitta gamla Facebook-inlägg skapade jag en databas för länkar till inlägg som jag tycker är intressanta. Den var i första hand ägnad åt mig själv, men jag la också ut en länk på min site volvo1800pictures . Någon hittade dit, skrev ett inlägg på klubbforumet och tipsade. Det skapade en debatt och jag kritiserades för att vilja flytta diskussioner från forumet till Facebook. Jag förklarade att databasen inte har något specifikt med den svenska klubben att göra. Jag samlar länkar från ett antal olika Facebook-grupper. Bara inlägg av teknisk natur som kan vara bra att hitta tillbaka till. Detta är en helt manuell hantering. Jag väljer ut det jag tycker är värt att bevara."
(Citat ur Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-30!)

En P1800 klubbs moderator Inhämtar samtycke, Kvalitetsmärker och Kategoriserar inlägg som innehåller viktig information som ska lagras/arkiveras i Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum!

Funktionen kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum arkiverar inlägg med manuell kvalitetsmärkning i Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum under följande Kategorier!

Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800
Motorer
Elsystem, Instrument, Reglage
Transmission, kraft, fram- och bakvagn
Bromsar
Karosseri
Interiör, kupé o dyl.
Tillbehör & Övrig utrustning
Tips, tricks, reservdelar, verkstäder...
Berätta om din bil
Priser, inköp.


Efter inhämtning av samtycke, manuell kvalitetsmärkning och kategorisering så körs lagringen/arkiveringen av dessa kvalitetsmärkta intressanta Facebookinlägg, tex nattetid 1ggr per dygn. Informationen hämtas från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp och lagras/arkiveras i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum under angiven Kategori!

Intressanta bilder med text lagras på Svenska Volvo Klubbens Facebookgrupp med fördel i Album!
Lämpliga namn på Albumet kan tex vara P1800 bilar med eldrift, Ånnaboda Veteranbilsträff 2018, P1800 bröllopsbilar, konvertering av B18/B20 motor till blyfri drift mm och datum!

A) Inhämta samtycke och manuellt kvalitetsmärka inlägget!
B) Kategorisering av inlägg som ska lagras/arkiveras i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum!
C) Skapa permanent länk till Facebook!
D) Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum, tex nattetid 1ggr per dygn under angivet Kategori:

Exempel 1:

Konvertering av Volvo P1800 till ren eldrift!

Caresto´s 4-hjulsdrivna elbil P1800GTe har visats på eCarExpo i Göteborg hösten 2018.

Bild
(Foto Caresto. 4-hjulsdriven elbil P1800GTe på eCarExpo i Göteborg 30 Nov - 2 Dec 2018)

Bild
(Foto Caresto. Eldrivpaket för bakaxeln till P1800GTe på eCarExpo i Göteborg den 30 Nov - 2 Dec)

Caresto´s 4-hjulsdrivna elbil P1800GTe som vitlackerad på Elmia våren 2018

Bild
(Foto Bo Torvestig. Svenska Volvo P1800 Klubben från Elmia 2018!)

Bilsport skrev:
"I Bilsport nr 4 finns ett reportage om en eldriven Volvo P1800!"

Bild
Bild
Bild
(Foto Bilsport nummer 4 år 2018! P1800 med ren eldrift!)

Bild
(Foto Bilsport nummer 4 år 2018! Bekvämt med läderklädd stolsdyna!)

Bild
(Foto Bilsport nummer 4 år 2018! Här finns utrymme för batterier!)

Volvo P1800 med ren eldrift i Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
(Foto Herman Wäpling. Elmotor med adapter till M40 växellåda den 2018-05-19!)

Bild

Inlägget Volvo P1800 med ren eldrift kommer från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2018-05-19!

Byggfilmer för konvertering av Volvo veteranbil till ren eldrift på Youtube!

Bild
Bild
(Film Herman Wäpling. Cadritning och tillverkning av adapter för konvertering till ren eldrift!)

Cadritning och laserskärning vid tillverkning av adapter i Forum!

Länk till film med: Cadritning och tillverkning av adapter för Volvo elbil!

EWL Automotive

Fyra studenter med teamnamnet EWL Automotive, som gått ut Volvogymnasiet i Skövde, har som examensarbete konverterat en Volvo veteranbil till ren eldrift.

Teknisk specifikation för ren eldrift!

Elmotor: Trefas asynkron, hydraulisk oljepumpmotor från en Linde truck.
ESC (Electronic Speed Control): Inverter 80Volt 400Ampere växelström.
Växellåda: M40 utan koppling.
Batterier: Under provfas bly-syra 360Ah på trailer.

Här kommer en länk från: EWL Automotive med 11 byggfilmer för att konvertera Volvo veteranbil till ren eldrift, den mekaniska konstruktionen, tillverkning av adapter, installation, provkörning mm!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 1!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 2!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 3!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 4!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 5!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 6!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 7!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 8!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 9 Testkörning!

Hur man konverterar en Volvo Amazon till ren eldrift part 10!

Hur man bygger en elektrisk bil med ren eldrift på 7 minuter part 11!
(Elmia custom performance show 2018)


Anonym skrev:
Kreativa elever med framtidstro som konverterat en Volvo veteranbil till eldrift!
Imponerande, snyggt och proffsigt jobbat samt bra för miljön! Ren eldrift och el från sol, vind och vatten!
Nytt fartreglage, integrerade batterier och ev. montera en M41 Overdrive så att elbilen går i 100km/h, så har ni en kommersiell EWL Automotive Adapter för eldrift! Passar perfekt till besiktningsbefriade Amazoner, PV, P1800 och tidiga 140!

Bild
(EWL Automotive Adapter: Elmotor med adapter till M40 växellåda den 2018-05-21!)

Herman W skrev:
Vi måste se att allt fungerar som det skall i Amazonen först, är ju ett stort ansvar att bygga ett drivpaket till en P1800!
Företaget Evwest i Kalifornien har en katalog med det mesta man kan behöva för ett elbilsbygge, vissa saker kan dock vara billigare att köpa via svenska importörer eller via Kina.

Volvo P1800 med eldrift på Elmia 2018!

Bild
(Foto Herman Wäpling. Volvo P1800 laddas på Elmia 2018!)

Bild
(Foto Herman Wäpling. Volvo P1800 Caresto med eldrift på Elmia 2018!)

Bild
(Foto Herman Wäpling. Volvo P1800 Caresto Konceptbil på Elmia 2018!)

Här kommer en film av Herman Wäpling: P1800 med eldrift från Elmia Custom and Performance show 2018!

Slutligen en film från Youtube av Herman Wäpling om: Hur man bygger en elbil på 7 minuter från Elmia 2018 Custom and Performance show!

Permanent länk till Konvertering av Volvo P1800 till eldrift!


Exempel 2:

Monterat 123-Ignition. Nu går den jämnt och fint!

Bild
Bild
(Foto 123-Ignition http://www.123ignition.se)

Bild
Bild
(Foto Jonas Persson. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2018-05-23!)

Bild
Bild
(Foto Erik Grussel. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2018-05-23!)

Bild
Bild
(Foto Erik Grussel. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2018-05-23!)

Bild
Bild
(Foto Jonas Persson. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2018-05-23!)

Bild
.
.
.

Bild

Bild
Elschema i färg för 123-Ignition från installationsmanual:
http://www.123ignition.se/pdf/123_tune_manual.pdf

123-Ignition programmerbar elektronisk fördelare för klassiska bilar!

Bild
Bild
Bild
(Foto 123-Ignition http://www.123ignition.se)

Länk till installationsmanual för 123-Ignition programmerbar elektronisk fördelare: http://www.123ignition.se/pdf/123_tune_manual.pdf

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under Kategori Elsystem, Instrument, Reglage! i Forumet!

Permanent länk till mektipset Monterat 123-Ignition. Nu går den jämnt och fint!


Exempel 3:

Nu äntligen är min 68:a verkligen besiktningsbefriad!

Bild
Bild
(Foto Jan Efverlund. Nu äntligen är min 68:a verkligen besiktningsbefriad den 2018-05-26!)

Bild
(Foto Jan Efverlund. Nu äntligen är min 68:a verkligen besiktningsbefriad den 2018-05-26!)

Bild
Bild
(Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2018-05-26!)

Permanent länk till Svenska Volvo P1800-Klubbens Facebookgrupp: Nu äntligen är min 68:a verkligen besiktningsbefriad!


Exempel 4:

Vibrationer i växelspaken!

Bild
(Från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-31)

Bild
(Foto Per-Arne Sandegren. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-31)

Bild
Bild
Bild
(Foto George Ardavast Minassian. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-31)

Bild
Bild
Bild
Bild

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under Kategori Transmission, kraft, fram- och bakvagn! i Forumet!

Permanent länk till Vibrationer i växelspaken!


Exempel 5: Mektips från medlemstidningen P1800 Magasinet!

Hur man enkelt konverterar B18/B20 motorn till blyfri bensin från P1800 Magasinet Nr 1 2017

Anonym skrev:
"Har bytt till blyfri topp med tanke på miljön!"

Hur man enkelt konverterar B18/B20 motorn till blyfri bensin!

Bild
(Från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2017-03-31! :D )

Anonym skrev:
"Hej!
Jag ville bara skriva en liten rad och tacka för omnämnandet i artikeln du skrev i Nr 1-2017 av 1800 Magasinet.
Mycket uppskattat från vår sida!
//Crille"
(Mail från VP-Autoparts VD den 2017-03-28!)

Bild

Bild
(Mektips: Hur man enkelt konverterar B18/B20 motorn till blyfri bensin! P1800 Magasinet Nr 1 2017)

Bild
(Mektips: Hur man enkelt konverterar B18/B20 motorn till blyfri bensin! P1800 Magasinet Nr 1 2017)

Anonym skrev:
"Jag köpte en blyfri B20 topp från VP-Autoparts som var planad 3,5mm för bättre kompression och högre effekt!"

Tankar 98-oktan på Cirkle K (fd Statoil)!

Bild
(Cirkle K miles 98 - blyfri bensin med 98 oktan)

Bild

Anonym skrev:
"Köp samtidigt en sotningssats vid byte till en blyfri B18/B20 topp tex från VP-Autoparts!"

Bild

Anonym skrev:
"Kontrollera noga att du köper en tunnare 0.8mm topplockspackning till din B20 topp!"

Bild

Anonym skrev:
Motorrummet på min röda P1800 -64. Borrning till B20, dubbelt avgasgrenrör och blyfri B20 topp från VP-Autoparts.

Bild
(Foto av Michael Bengtzing Svenska Volvo P1800 klubbens Forumsida den 2016-12-30!)

Den blyfria B20 toppen från VP-Autoparts är planad 3,5 mm och konverterad till blyfri bensin! Tankar 98-oktan på Cirkle K (Statoil) pga högre kompression efter planing! Har installerat vassare K-kam, nya lyftare och ny kamdrevsats från VP-Autoparts. Har renoverade dubbla SU med nya KD-nålar av Uno Kruse i Hallstahammar! Här har jag monterat större luftfilter från 123GT/P1800 från -67 för några extra hästkrafter. Den trimmade B20 motorn ger ca 130hk DIN vid 6000 RPM. Bilen går lugnt på tomgång, drar 0,8L/mil på landsväg men gör 200km/h på Autobahn!

Tankar 98-oktan på Cirkle K (Statoil)!

Bild
(Cirkle K miles 98 - blyfri bensin med 98 oktan)

En annan fördel med att byta till blyfri topp är att din P1800 blir mer värd!

Glöm inte att Höja försäkringsvärdet för din P1800!

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under Kategori Motorer! i Forumet!

Länk till Hur man enkelt konverterar B18/B20 motorn till blyfri bensin!


Exempel 6:

Quickfit gör snygga P1800 säkerhetsbälten för vuxna och barn!

Anonym skrev:
Jag tycker Quickfit gör snygga P1800 rullbälten för vuxna & barn! De kan använda befintliga lås och metalldelar och sy nya säkerhetsbälten! http://quickfitsbs.com/gallery-volvo.php
(Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum!)

Bild
Bild
(Foto Quickfit Safety Belt Service i samarbete med Google Translate!)

Bild
(Foto Quickfit Safety Belt Service i samarbete med Google Translate!)

Quickfits P1800 rullbälten för vuxna och barn:

Bild
(Foto Quickfit Safety Belt Service med P1800 rullbälten för vuxna och barn!)

Bild
(Foto Quickfit Safety Belt Service med P1800 rullbälten för vuxna och barn!)

Anonym skrev:
Hej! Jag ska kontakta Quickfit! Hoppas de kan leverera säkerhetsbälten som passar! :-)
(Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum!)

Länk till Quickfit Safety Belt Service!

Fäste för rullbälten bak?

Bild
Bild
(Foto Mange Granström från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2017-05-11!)

Bild

Bild
(Foto Per Nelson Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2018-05-11!)

Bild
(Foto Per Nelson Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2018-05-11!)

Länk till Fäste för rullbälten bak? kommer från Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp den 2017-05-11!

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under kategori
Interiör, kupé o dyl. i Forum Arkivet!

Länk till Quickfit gör snygga P1800 säkerhetsbälten för vuxna och barn!


Exempel 7:

Videofilm i Foruminlägg!

Varvräknaren visar för mycket!

Bild
(Från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-09-16!)

Vv klicka på filmen från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!

Bild
(Film av Per-Arne Sandegren från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-09-16!)

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
(Från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-09-16!)

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under kategori
Elsystem, Instrument, Reglage! i Forum Arkivet!

Permanent länk till Varvräknaren visar för mycket!


Exempel 8:

Kvalitetsmärkt lagring från P1800 klubbens Facebookgrupp till Forum!

Det gäller alltså att skapa permanenta länkar i Facebook och lagra information från Facebook till Forum innan viktig P1800 information försvinner.

Dagens ungdom använder inte Facebook utan Instagram och Streamad HD-TV, tex Netflix. I ett försök att locka fler och yngre medlemmar till Svenska Volvo P1800 klubben så har jag lagt ut P1800 på Instagram som jag uppdaterar kontinuerligt:

Välkommen till Svenska Volvo P1800 klubben på Instagram:

Bild
(Bild från Svenska Volvo P1800 klubben på Instagram, den 2019-06-11!)


Exempel 9:
Anonym skrev:
"Lägg automatiskt till Fram/Back meny för enkel navigation och © Svenska Volvo P1800 Klubben! längst ned på aktuella Forumsidor!"

Tillbaka till Forumet! eller
Till Volvo P1800 Instagram
Till Volvo 1800 Picture Gallery
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Hemsida!
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!
Till Officiella Facebooksidan för Svenska Volvo P1800 klubben!

© Svenska Volvo P1800 Klubben! /mike1800 " ;-) "


Inlägg: 246
Ort: Karlskoga

Angående kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens Facebookinlägg i Forum!

Tacksam för en positiv inställning att dela med sig av ide'er, mektips, bilder och P1800 erfarenhet! Jag inhämtar samtycke dvs om personen vill bidra med mektips, bilder eller filmer till Svenska Volvo P1800 klubbens Forum, tex via SMS, mail eller PM i Facebook.

Bild
(PM i Facebook. Inhämta samtycke för mektips, bilder eller filmer till P1800 klubbens Forum!)

Bild
(Film av Herman Wäpling. Cadritning och tillverkning av adapter för konvertering av Volvo veteranbil till ren eldrift! :ugeek: )

Anonymt mektips!

Anonym skrev:
"Om man har skrivit ett mektips som Facebookinlägg men vill vara anonym i P1800 Forum och ändå bidra med ideér, tips, bilder eller erfarenheter så ska man naturligtvis få det! Har tagit bort namn, profilbilder och länkar till anonyma personers inlägg!"

Bild
(Foto av Anonym från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!)

Exempel på anonymt mektips Ljudisolering av inredning och hjulhus!


Tillbaka till Forumet! eller
Till Volvo P1800 Instagram
Till Volvo 1800 Picture Gallery
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Hemsida!
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!
Till Officiella Facebooksidan för Svenska Volvo P1800 klubben!

© Svenska Volvo P1800 Klubben! /mike1800 " ;-) "


Inlägg: 246
Ort: Karlskoga

Den europeiska dataskyddsförordningen GDPR gäller som lag från den 2018-05-25!

I den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR som ersätter PUL räknas bilregistreringsnummer som personuppgifter om de kan förknippas med en nu levande fysisk person. I Svenska Volvo P1800 klubbens Forum låg tills nyligen flera hundra bilder med registreringsnummer synliga. Jag har börjat att maskera nummerplåtarna i mina Foruminlägg. Det inte lätt att avgöra vilka bilar som kan förknippas med "nu levande fysisk personer" enligt GDPR så därför har jag gjort registreringsnumren oläsliga genom övermålning, se exempel.

Bild
(Foto Michael Bengtzing Svenska Volvo P1800 klubbens Forum den 2018-05-11)

Från den 2018-05-25 gäller dataskyddsförordningen GDPR som lag i Sverige och ersätter personuppgiftslagen PUL. Mer information finns på denna länk: Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning GDPR!

Bild

Anonym skrev:
Andra åtgärder kan till exempel vara pseudonymisering eller anonymisering, som medför att uppgifterna inte går att koppla till en enskild person!
Länk till Pseudonymisering och anonymisering av persondata med GDPR – vad är skillnaden?

Jag har försökt gå igenom mina 240+ Foruminlägg för anpassning enligt dataskyddsförordningen GDPR vilken gäller som lag från den 2018-05-25!


Tillbaka till Forumet! eller
Till Volvo P1800 Instagram
Till Volvo 1800 Picture Gallery
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Hemsida!
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!
Till Officiella Facebooksidan för Svenska Volvo P1800 klubben!

© Svenska Volvo P1800 Klubben! /mike1800 " ;-) "


Återgå till Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800