Forumindex Bilens kategorier Transmission, kraft, fram- och bakvagn... Utspänningsverktyg för diffhuslagren (och kronhjulsbroms mm)

Utspänningsverktyg för diffhuslagren (och kronhjulsbroms mm)

Hjul, Kraft, fjädring, bak- & framvagn, styrning, växellådor, overdrives - Allt som rör det mekaniska utanför motorn.


Inlägg: 383
Ort: Göteborg
Differentialhusets två lager sitter inspända i bakaxelhuset och vill man byta dessa måste man ha ett verktyg för att "töja isär" lagerlägena.

Det finns goda möjligheter att göra ett eget sådant vektyg med de vanliga verktyg som vi hemmamekare har.
Några exempel från nätet på sådana utspänningsverktyg är:

1.jpg
1.jpg (53.88 KiB) Visad 10572 gånger

Ovanstående bild tagen ur Spicers verkstadshandbok (dvs tillverkaren av våra bilars bakaxlar)

2.jpg
2.jpg (19.23 KiB) Visad 10572 gånger


3.jpg
3.jpg (67.19 KiB) Visad 10572 gånger

Här är en film som visar hur man gör ovanstående verktyg https://www.youtube.com/watch?v=vbF7Vwhu-64

Min variant liknar mycket verktyget i filmen men jag ville inte belasta bakaxellockets skruvhål med så stora krafter som det blir utan valde i stället att spänna ut bakaxeln i de hål som är avsedda för detta
Dessa hål är ca 22 mm (eller drygt) i diameter och då passade kolvstången från en stötdämpare från min gamla BMW perfekt. 20 mm stång kan man annars lätt få tag på och en sådan fungerar säkert lika bra. Detta material använde jag:
- 2 st 25 cm långa plattjärn 50*8 mm
- 2 st 2,5 cm "långa" plattjärn 50*8 mm
- 2 st runda kutsar med diametern 22 mm och 20 mm långa
- 4 st 5,5 cm långa rör 20*2 mm
- 2 st 30 cm långa gängade stänger M12
- 1 st 12 cm långt plattjärn 25*5 mm
- diverse skruvar, muttrar och brickor

Jag kan inte borra 22 mm hål och ville inte fila upp hålen från den största borren jag har. Därför gjorde jag två "halva" 22 mm hål och svetsade ihop dem till ett (helt) 22 mm hål. Dessa "halva" hål gör man snabbt och enkelt med vinkelslipen

4.jpg
4.jpg (114.28 KiB) Visad 10572 gånger


5.jpg
5.jpg (148.85 KiB) Visad 10572 gånger

Det lilla plattjärnet skruvas fast isf ett av lageröverfallen och på detta ställs indikatorklockans magnetställ.

6.jpg
6.jpg (147.14 KiB) Visad 10572 gånger

Verktyget hålls nere med fyra skruvar i bakaxellockets skruvhål. Hålen i plattjärnen för dessa fyra skruvar är så stora att inga krafter överförs genom dem och skruvarna sitter så löst att plattjärnen kan röra sig under dem.


Inlägg: 383
Ort: Göteborg
När jag nu har gjort mig ett utspänningsverktyg måste jag ju testa det och då upptäcker jag ett problem.

Differentialhuslagren skall förspännas 0,13-0,20 mm och då måste man först avgöra hur mycket shims som behövs bakom lagren för att lagerglappet skall bli 0 mm.
Och jag har jättesvårt att avgöra hur mycket axialglapp jag har. Jag skall ju lägga dit ett shims som är lika stort som detta glapp för att glappet skall bli 0. Och sedan skall ytterligare shims motsvarande 0,13-0,20 mm läggas dit bakom lagren för att få önskad förspänning.

Att för hand skjuta diffhuset fram och tillbaks och avläsa lagerglappet på indikatorklockan är helt omöjligt. Jag få inget eller mycket för litet och högst varierande utslag på axialglappet även om jag vet att jag har ett flera tiondels millimeter stort axialglapp. Bänder jag diffhuset hårt (med tex ett däckjärn) gör indikatorklockan utslag men värdena verkar inte alls tillförlitliga. Tex är känslan att de värden jag får inte alls motsvarar lagerglappet.

Just nu är min plan att göra så här i stället:
1. Så länge diffhuset snurrrar lika lätt i sina inoljade lager i monterat skick (i ett icke utspänt bakaxelhus) adderar jag ytterligare tex ett 0,05 mm shims.
2. När diffhuset börjar snurra aningen trögare i sina lager har jag uppnått gissningsvis 0,02-0,03-0,04 mm lagerförspänning
3. Då lägger jag till ytterligare ett 0,15 mm shims (först nu behöver jag använda utspänningsverktyget när diffhuset monteras) och då borde jag uppnå runt 0,16-0,19 mm lagerförspänning. När jag gör så snurrar diffhuset väsentligt trögare i sina lager. Men det skall det väl också göra om lagren är inspända så mycket

Frågor:
1. Vad tror ni bakaxelexperter om detta sätt att resonera?
2. Har ni samma problem som jag att mäta det axiella lagerglappet i diffhuset?


Inlägg: 83
Ort: Stockholm

Ring SVIS och ta ett snack med Ove, bakaxlarnas okrönte konung....
Då får du säkerligen tips som är ovärdeliga. Jag var där och fixade lät Ove fixa, insåg att kunskapen där är massiv!!!


Inlägg: 258
Har du dragit åt överfallen till rätt moment kanske ytterringarna inte ligger mot anhållet ordentligt vilket gör att du får fel värden. Prova i så fall med att inte dra åt överfallen så hårt. Det borde gå att flytta diffen axiellt för hand och avläsa spelet, eventuellt ställer oljan till att ändlägena blir svårt att hitta. Då man kontrollerar var 0 spelet finns behöver inte lagren vara välsmorda, de kan oljas in ordentligt i samband med att förspänningen på 0,13-0,20mm schimsas in. Du verkar ha provat det mesta men har du testat om och i så fall hur mycket bakaxelhuset deformeras när däckjärn används för att kontrollera axialspel?
För att göra lika hela tiden vid axialmätningen kan du ställa axeln på drivaxlarna, antingen på en drivaxel och sedan lyfta hela axeln för att se skillnaden eller vända axeln 180° mellan avläsningarna.

En gång råkade jag ut för att en av ytorna som difflagrens ytterring stöder mot i huset inte var plan, detta ställde till avsevärda bekymmer innan jag förstod orsaken.
Detta inlägg får ej helt eller delvis med eller utan källhänvisning citeras på Facebook utan skriftligt tillstånd.
mike1800 ge fn i mina inlägg.


Inlägg: 383
Ort: Göteborg
I samband med att jag drog åt överfallen spände jag ut diffhuset hårt med däckjärn åt det håll vars överfall jag drog åt. Så jag tror nog att lagrens ytterringar låg emot sina anhåll ordentligt. Fast jag spänner förstås inte i diffhusets centrum utan vid sidan av centrum så teoretiskt skulle nog ytterringen kunna hamna litet snett när jag har ett lagerglapp. I så fall skulle min planerade metod (3-stegsvarianten här ovan) vara mycket säkrare eftersom jag inte spänner alls med något däckjärn då. Eller din "180-gradersvariant".

Jag skulle bli väldigt förvånad om mitt jobb med däckjärnen deformerar bakaxelhuset. När jag spänner ut huset tex 0,1 mm med utspänningsverktyget så måste jag ta i ordentligt med skiftnycklarna på mitt verktygs muttrar. Den kraft jag spänner ut huset med då måste vara många tiotals gånger eller hundratals gånger högre än när jag med mina spinkiga muskler spänner ut med ett däckjärn.

Jag körde först med helt torra lager men redan vid (gissningsvis) några få hundradelars förspänning av lagren började dessa gnissla och gå jättetrögt när jag snurrat några få varv på diffhuset. Så det fick bli litet olja på lagren för att jag skulle kunna jämföra hur "trögt" diffhuset snurrar mellan proven


Inlägg: 383
Ort: Göteborg
Nu har jag provat din idé Lars Bd om att mäta diffhusets lagerglapp genom att tex vända axeln 180° mellan avläsningarna. Fast att "jonglera" med axeln samtidigt som man mäter hundradelar med en indikatorklocka "monterad" med ett magnetställ på axeln tror jag är att utmana mätningsnoggrannheten väl mycket.

Men idén om att applicera sidokrafterna på diffhuset i dess centrum tyckte jag var värd att prova så jag satte i båda drivaxlarna och tryckte/slog dem om varannat mot diffhuset. Då gick det faktiskt att få mätvärden som går att använda för beslut om hur mycket shims man behöver ha bakom lagren för att få rätt förspänning.

Så nu har jag två metoder för att få rätt förspänning (metoden här ovan och metoden i andra inlägget) och genom att använda båda och jämföra resultaten är jag tämligen säker på att kunna få rätt lagerförspänning på diffhusets lager.


Inlägg: 258
Nu kan du ersätta gymmet med bakaxelrenovering istället.
Detta inlägg får ej helt eller delvis med eller utan källhänvisning citeras på Facebook utan skriftligt tillstånd.
mike1800 ge fn i mina inlägg.


Inlägg: 383
Ort: Göteborg
Och så har jag gjort en egen "diffbroms"!
När kuggkontakten skall kontrolleras skall man tydligen göra detta när kuggarna är belastade och med detta verktyg kan kronhjulet bromsas.

Den vita "klossen" som glider mot kronhjulet är en bit nylon från en avlagd skärbräda

diffbroms.jpg
diffbroms.jpg (124.41 KiB) Visad 10326 gånger


Inlägg: 383
Ort: Göteborg
När jag ändå håller på att göra verktyg för att montera ihop min bakaxel så har jag också gjort verktyg för att pressa/slå i och ur pinjonglagrens ytterringar. Dessa är enkla att göra med vanligt förekommamde verktyg hos hobbymekaren. Materialet är plattjärn 8*50 mm. Man klarar sig i och för sig utan dessa verktyg men det blir väldigt mycket enklare att göra jobbet. Och risken för att skada ytterringarna elimineras praktiskt taget helt.
Även här har frugans gamla skärbräda fått släppa till nylon. Här för att styra upp verktygen i förhållande till ytterringarna

Framför allt är det bra att förenkla montering och demontering av den stora ytterringen eftersom shimsningen görs bakom den. Det kan alltså bli behov av att plocka bort och dit ytterringen många gånger innan shimsningen av pinjongens läge i förhållande till kronhjulet blir rätt.

Verktyg för att plocka bort ytterringarna. En för varje ytterring:
Pressa ur lagerringar.jpg
Pressa ur lagerringar.jpg (65.62 KiB) Visad 9545 gånger


Verktyg för att montera ytterringarna. En för varje ytterring:
Pressa i lagerringar.jpg
Pressa i lagerringar.jpg (64.75 KiB) Visad 9545 gånger


Återgå till Transmission, kraft, fram- och bakvagn...

cron