Forumindex Allmänt Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800 Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum!

Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum!

Här kan man ställa alla möjliga frågor, generella diskussioner, frågor som är svåra att placera i någon kategori nedan!.


Inlägg: 168
Ort: Karlskoga

Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens Facebookinlägg i Forum!

Lagra nya ideér, tex mektips och erfarenheter från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp till Forum!

Tannemyr skrev:
"... behovet finns ju att på nåt sätt föra över viss "nyttig" information som enbart kanske postats i Facebook."
(Citat ur Foruminlägg av Tannemyr den 2017-05-24!)

Per LU skrev:
"- en hel del av de länkar du lägger in i detta forum från Facebook tycker jag är bra. Jag är sällan inne på Facebook och skulle med stor sannolikhet missa dessa om inte du länkade dem hit.

Dessutom blir dom lättare att hitta i framtiden i detta forum jämfört med på Facebooksgruppens hundratals sidor med osorterad information."

(Citat ur Foruminlägg av Per Lu den 2017-05-24!)

Hur kan man spara bra inlägg, tips och ideer från P1800 klubbens Facebookgrupp?


"The Times They are a Changin'"

Michael Bengtzing skrev:
Bild
(Film med Nobelpristagaren Bob Dylan The Times They are a Changin'!)

Länk till video The Times They are a Changin' från 1964 av Bob Dylan!"

Kunskap om och erfarenhet av P1800 finns permanent lagrad i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum och dess länkar.
Jag med flera irriteras av att inte hitta gamla inlägg i Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!

Hur kan man spara bra inlägg, tips och ideer från P1800 klubbens Facebookgrupp?

Det behövs en moderator som gör en manuell kvalitetsmärkning och kategorisering av Facebookinlägg som ska lagras i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum!

För att möjliggöra kvalitetsmärkt lagring i Forum, dvs arkivering av kvalitetsmärkta inlägg från Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp till Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum, så används:

1) Permanenta länkar,
2) Citat med källhänvisning och
3) Ideell upphovsrätt för bilder


vilket öppnar för kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum!

1) Permanenta länkar till Svenska P1800 Klubbens Facebookgrupp!

Exempel på permanent bildlänk till Jan Efveruds Facebookinlägg angående sista besiktning.
Vv klicka på bilden nedan!

Bild

Exempel på permanent länk till Sista obligatoriska besiktningen av min -68 utan anmärkning av Jan Efverlund!

2) Citat med källhänvisning!

Citat med källhänvisning är viktiga och ser ut så här:
(Namn Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den Datum!)

Ex:
"Hyrde ut min röda P1800 -64 till en Volvo Torslandachef som Bröllopsbil i Rudskoga Kyrka 9-10 juli och det var lyckat! Han hade sett bilen på Svenska Volvo klubbens Facebookgrupp och ringde på chans!"
(Michael Bengtzing Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-07-29!)

Citat

"Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande med andra formuleringar. Citat förekommer bland annat inom forskning och konstnärliga verk. Inom klassisk musik är citat en inflätad melodi från något annat stycke. De juridiska aspekterna av rätten att citera, hur det får ske och när, kallas citaträtt.

Konventioner[redigera | redigera wikitext]

Ett citat ska redovisas ordagrant inom citationstecken (vilka ibland ersätts med dubbelprimtecken, till exempel då en skrivmaskin saknar riktiga citattecken) eller utbrutet som ett blockcitat, så att det är klart avgränsat från den egna texten. Det bör (minst) anges vem som har sagt det och var det sagts. Det ska inte råda några tvivel om vem som har sagt en sak: den som citerar eller den citerade. Det får heller inte råda någon oklarhet i vad den citerade verkligen sagt; källan får inte förvanskas. Citatet ska även vara en exakt återgivning av vad som står i källan, inklusive stavning, interpunktion och eventuell kursivering (då citat översätts måste man göra en avvägning mellan form och innehåll med hänsyn till citatets natur)."
(Citat ur Wikipedia Den fria encyklopedin)

3) Ideell upphovsrätt för bilder!

Ideell upphovsrätt för bilder är viktig där fotografens namn anges efter bilden ser exempelvis ut så här:
(Foto Förnamn Efternamn. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den Datum!)
Även filmer har upphovsrätt:
(Film med Nobelpristagaren Bob Dylan. The Times They are a Changing' från 1964)

Bild
(Foto Michael Bengtzing. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-07-29!)

Fotorättigheter

"Fotografens ensamrätt till sina fotografiska verk uppstår i samma ögonblick som de skapas. Den här rättigheten betyder att fotografen bestämmer själv när och hur verket ska spridas, om och hur många exemplar det ska göras osv. Han eller hon har även rätt att överföra eller tillgängliggöra fotografierna för allmänheten. Ensamrätten gör även att fotografen får ändra sina fotografiska verk alternativt föra över dem till en annan konstart. Fotografens ensamrätt innebär även att de som vill använda hans/hennes verk måste be om tillåtelse från honom/henne.

Det finns även en ideell upphovsrätt som medför att fotografens namn ska finnas angivet i samband med hans eller hennes fotografiska verk, om det inte är en praktisk eller teknisk omöjlighet. Fotografen kan motsätta sig kränkande ändringar av fotografiet samt om det visar sig att det förekommer i sammanhang som upplevs som kränkande."
(Citat ur Fotomyndigheten)

Bild
(Fotograf Saxin: Bröllopsbil en röd P1800 till Hembygdsgården Ölsboda utanför Laxå den 2016-07-09!)

Kvalitetsmärkning och Kategorisering

Efter analys av nya inlägg på Svenska Volvo P1800 Klubbens Facebookgrupp!

En P1800-klubbs moderator Kvalitetsmärker och Kategoriserar inlägg som innehåller viktig P1800 information!

Det vore bra om kvalitetsmärkningen kunde ske på ett liknande sätt som i
Volvo 1800 Picture Gallery länk till P1800 information! i kategori Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800!

Jag skissade på en kvalitetsmärkning per Kategori i en 3 Dimensionellt växande kub med länkar!

Ex. Kategori Elsystem, Instrument, Reglage där 1-2-3 Ignition & varvräknare fungerar av Christian Strömblad! var toppbiten i den kuben!

Bild
(Bild av en 3 Dimensionell kub från Wikipedia!)

Jag analyserade lösningen på Volvo 1800 Picture Gallery länk till P1800 information! som är 2 Dimensionellt växande med länkar och lade bara till en Dimension, Kategori!

Karl Eric Malberg skrev:
"Eftersom mitt namn och min databas för länkar till Facebook nämns i det här inlägget och i klubbforumet vill jag göra några förtydligande. För en tid sedan när jag hade irriterats nog av att inte hitta gamla Facebook-inlägg skapade jag en databas för länkar till inlägg som jag tycker är intressanta. Den var i första hand ägnad åt mig själv, men jag la också ut en länk på min site volvo1800pictures . Någon hittade dit, skrev ett inlägg på klubbforumet och tipsade. Det skapade en debatt och jag kritiserades för att vilja flytta diskussioner från forumet till Facebook. Jag förklarade att databasen inte har något specifikt med den svenska klubben att göra. Jag samlar länkar från ett antal olika Facebook-grupper. Bara inlägg av teknisk natur som kan vara bra att hitta tillbaka till. Detta är en helt manuell hantering. Jag väljer ut det jag tycker är värt att bevara."
(Karl Eric Malberg Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-07-24!)

En P1800 klubbs moderator Kvalitetsmärker och Kategoriserar inlägg som innehåller viktig information som ska lagras/arkiveras i Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum!

Funktionen kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Forum arkiverar inlägg med manuell kvalitetsmärkning i Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum under följande Kategorier!

Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800
Motorer
Elsystem, Instrument, Reglage
Transmission, kraft, fram- och bakvagn
Bromsar
Karosseri
Interiör, kupé o dyl.
Tillbehör & Övrig utrustning
Tips, tricks, reservdelar, verkstäder...
Berätta om din bil
Priser, inköp.


Efter manuell Kvalitetsmärkning och Kategorisering så körs lagringen/arkiveringen av dessa kvalitetsmärkta intressanta Facebookinlägg, tex nattetid 1ggr per dygn. Informationen hämtas från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp och lagras/arkiveras i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum under angiven Kategori!

Intressanta bilder med text lagras på Svenska Volvo Klubbens Facebookgrupp med fördel i Album!
Lämpliga namn på Albumet kan tex vara Eskilstuna Veteranbilsträff 2017, P1800 bröllopsbilar, Konvertering av B18/B20 motor till blyfri drift mm och datum!

1. Manuell Kvalitetsmärkning och Kategorisering av inlägg som ska lagras/arkiveras i Svenska Volvo P1800 klubbens Forum!
2. Kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens inlägg i Svenska Volvo P1800 Klubbens Forum, tex nattetid 1ggr per dygn under angivet Kategori:

Exempel 1:

1-2-3 Ignition & varvräknare fungerar av Christian Strömblad!

Bild
(Foto Christian Strömblad. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-07-24! :ugeek: )

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under Kategori Elsystem, Instrument, Reglage! i Forumet!

Permanent länk till mektipset 1-2-3 Ignition & varvräknare fungerar av Christian Strömblad!


Exempel 2:

Sista obligatoriska besiktningen av min -68 utan anmärkning av Jan Efverlund!

Bild
(Foto Jan Efverlund. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2017-09-29!)

Bild
(Jan Efverlund Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2017-09-29!)

Spara inlägget och kopiera den permanenta länken från Jan Efverlunds inlägg till Svenska P1800 Klubbens Facebookgrupp:

Bild

Permanent länk till Sista obligatoriska besiktningen av min -68 utan anmärkning av Jan Efverlund!


Exempel 3:

Vibrationer i växelspaken av Per-Arne Sandegren!

Bild
(Per-Arne Sandegren. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-31)

Bild
(Foto Per-Arne Sandegren. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-31)

Bild
Bild
Bild
(Foto George Ardavast Minassian. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-31)

Bild
Bild
Bild
Bild

VP-Autoparts hölje till växelspak

Bild
(Foto VP-Autoparts! Hölje till växelspak den 2016-01-31!)

Egna reflektioner

Har själv vibrationer i växelspaken till min M41 och har bytt hölje till växelspaken. Det blev bättre efter byte av hölje men lite av vibrationerna kvarstår. Ska även byta till kraftigare fjäder och byta plastbussning nr. 21 enligt bifogad bild!

Bild
(Foto Per-Arne Sandegren. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-01-31)

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under Kategori Transmission, kraft, fram- och bakvagn! i Forumet!

Permanent länk till Vibrationer i växelspaken av Per-Arne Sandegren!


Exempel 4:

Mektips från medlemstidningen P1800 Magasinet!

Hur man enkelt konverterar B18/B20 motorn till blyfri bensin från P1800 Magasinet Nr 1 2017

Bild
(Mektips: Hur man enkelt konverterar B18/B20 motorn till blyfri bensin! P1800 Magasinet Nr 1 2017)

Bild
(Mektips: Hur man enkelt konverterar B18/B20 motorn till blyfri bensin! P1800 Magasinet Nr 1 2017)

Michael Bengtzing skrev:
"Ett enkelt sätt att konvertera B18/B20 motorn till blyfri bensin är tex att köpa en blyfri topp från VP-Autoparts. En färdigbyggd och blyfri konverterad B20 topp kostar ca 4300kr med ifrästa hårdmetallsäten för insug/avgas inkl. rostfria insugsventiler/avgasventiler.
I den blyfria toppen är nya styrningar monterade och konverterade för blyfri bensin. Nya ventiler, ventilfjädrar och tätningar ingår.
Jag köpte en blyfri B20 topp från VP-Autoparts som var planad 3,5mm för bättre kompression och högre effekt!"

Tankar 98-oktan på Cirkle K (Statoil)!

Bild
(Cirkle K miles 98 - blyfri bensin med 98 oktan)

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under Kategori Motorer! i Forumet!

Permanent länk till Hur man enkelt konverterar B18/B20 motorn till blyfri bensin!


Exempel 5:

Översatt inlägg från P1800 klubbens Facebookgrupp!

Edvard Gjerde skrev:
"Någon som vet var en kan köpa rullbälten till framsäten till Volvo P 1800 S 1965 modellen?
Är Volvo P 1800 S 1965 modell anpassad för att montera i rullbälten till framsäten?"
(Översatt citat av Edvard Gjerde Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-07-26!)

Ove Ericsson skrev:
"Jag tycker Quickfit gör snygga grejor. De kan använda befintliga lås och hårda delar och sy rullbälten.
Quickfit Gallery: Volvo P1800"
(Ove Ericsson Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-07-30!)

Bild
(Foto Quickfit Safety Belt Service!)

Edvard Gjerde skrev:
Hej! Jag ska kontakta Quickfit hoppas de kan leverera rullbälten som kan passa :-)
(Översatt citat av Edvard Gjerde Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-07-30!)

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under kategori
Interiör, kupé o dyl. i Forum Arkivet!

Permanent länk till Quickfit gör snygga P1800 rullbälten av Ove Ericsson!


Exempel 6:

Videofilm i Foruminlägg!

Varvräknaren visar för mycket av Per-Arne Sandegren!

Bild
(Per-Arne Sandegren. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-09-16!)

Vv klicka på filmen av Per-Arne Sandegren från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!

Bild
(Film av Per-Arne Sandegren från Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-09-16!)

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
(Per-Arne Sandegren. Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp den 2016-09-16!)

Naturligtvis har vi manuellt kvalitetsmärkt och lagrat detta intressanta Facebookinlägg under kategori
Elsystem, Instrument, Reglage! i Forum Arkivet!

Permanent länk till Varvräknaren visar för mycket av Per-Arne Sandegren!


Exempel 7:
Michael Bengtzing skrev:
"Lägg automatiskt till Fram/Back meny för enkel navigation och © Svenska Volvo P1800 Klubben! längst ned på aktuella Forumsidor!"

Tillbaka till Forumet! eller
Till Volvo P1800 Instagram
Till Volvo 1800 Picture Gallery
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Hemsida!
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!
Till Officiella Facebooksidan för Svenska Volvo P1800 klubben!

© Svenska Volvo P1800 Klubben! /mike1800 " ;-) "


Inlägg: 168
Ort: Karlskoga

Angående kvalitetsmärkt lagring av P1800 klubbens Facebookinlägg i Forum!

Frågar om samtycke om personen vill bidra med mektips eller bilder till Svenska Volvo P1800 klubbens Forum. Tacksam för en positiv inställning att dela med sig av ide'er, mektips, bilder och P1800 erfarenhet!

Anonym skrev:
"Om man har skrivit ett mektips som Facebookinlägg men vill vara anonym i Forumet och ändå bidra med ideér, tips, bilder eller erfarenheter så ska man naturligtvis få det! Har tagit bort namn, profilbilder och länkar till anonyma personers inlägg!"

Exempel på anonymt mektips Ljudisolering av inredning och hjulhus!

Övrigt: EU:s nya dataskyddsförordning GDPR kommer att ersätta personuppgiftslagen Pul den 2018-05-25. Läs mer om skillnader i denna länk: Vad skiljer GDPR från Pul?

Tillbaka till Forumet! eller
Till Volvo P1800 Instagram
Till Volvo 1800 Picture Gallery
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Hemsida!
Till Svenska Volvo P1800 klubbens Facebookgrupp!
Till Officiella Facebooksidan för Svenska Volvo P1800 klubben!

© Svenska Volvo P1800 Klubben! /mike1800 " ;-) "


Återgå till Allmänt Diskussionsforum - frågor och svar om ALLT som rör Volvo 1800

cron